top of page
  • Writer's pictureRadio Tauta

Latviešu diasporas radio - Jaunā sezona, Jaunā formātā!


Radio Tauta ar aizrautību paziņo par pārmaiņām apraides formātā. Latviešu kopienas informatīvā lauka stiprināšanai un viedokļu izcelšanai no 2023. gada 1. oktobra Radio Tauta pārtrauc savu regulāro programmu pārejot uz sarunu radio formātu."Pieņemot jauno radio formātu mūsu mērķis ir veicināt savstarpējo dialogu, izpratni un dot iespēju latviešu diasporas balsīm būt sadzirdētām," sacīja Radio Tauta dibinātājs Asatuurs Keim. "Mēs apzināmies cik svarīgi ir radīt neatkarīgu informācijas telpu latviešu kopienas vēstures, kultūras un aktualitāšu apspriešanai."


Rūpīgi izvērtējot mūsu auditorijas vajadzības un vēlmes, kā arī balstoties uz trīs gadu apraides pieredzi, komanda no muzikāli izklaidējoša formāta pievēršās sabiedriskai žurnalistikai . Šis lēmums saskan ar Radio Tauta pamatvērtībām un mērķiem:

Integrācija - latviešu diasporas integrācijas veicināšana mītnes zemēs, saglabājot savu identitāti.

Kultūras mantojums - valodas, literatūras, mākslas un tradīciju izkopšana, saglabāšana un aktualizēšana.

Saikne ar mājām - veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu saiknes uzturēšanu ar mājām un aktīvu iesaisti pilsoniskos procesos.


Radio Tauta komanda izsaka sirsnīgu pateicību saviem uzticīgajiem klausītājiem un ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvu programmu, kas informē, izklaidē un vieno.Comments


bottom of page