top of page
  • Writer's pictureRadio Tauta

Madara Īlena


Nākusi no skaistās Vaidavas Latvijā. Šobrīd ikdienā savu dzīvi pavada Birmingham Lielbritānijā, strādājot gan skolā, gan izpaužot savu mākslinieces talantu, gatavo sauso ziedu rotas (ZumiBloom). Savas intereses un vērtības par ģimeni, mākslu un literatūru viņa savienojusi arī radio ēterā, kur vada vienmēr pozitīvos ģimenes radio raidījumus bērniem.


Raidījumi

  • Īlēni Pīlēni

  • Pasakas

Radio Tauta bērnu sadaļas galvenā redaktore.
bottom of page